Vinwonders Nha Trang

Nha Trang
chỉ từ 780.000đ/vé

Lưu ý

  • Người lớn: Cao từ 140cm 
  • Trẻ em: Cao từ 100cm đến dưới 140cm
  • Người cao tuổi: Khách hàng trên 60 tuổi
  • Đối với trẻ em dưới 1mdưới 1 tuổi: Miễn phí
  • Vé đã bao gồm cano cao tốc 2 chiều
  • Vé chỉ sử dụng trong 1 ngày

Người lớn

780.000đ/ VÉ


Trẻ em

600.000đ/ VÉ


Người cao tuổi

600.000đ/ VÉ