Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội

Hãng: Viet Jet Air
Ngày đi: 16/04/23
Giờ đi: 10:30
Chuyến bay: VJ505
Sân bay Nội Bài
Ngày về: 19/04/23
Giờ về: 15:00
Chuyến bay: VJ520
Sân bay Đà Nẵng
2.690.000đ3.290.000đGiá 1 vé

Đặt vé

Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội

Hãng: Viet Jet Air
Ngày đi: 09/04/23
Giờ đi: 10:30
Chuyến bay: VJ505
Sân bay Nội Bài
Ngày về: 12/04/23
Giờ về: 15:00
Chuyến bay: VJ520
Sân bay Đà Nẵng
2.690.000đ3.290.000đGiá 1 vé

Đặt vé

Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội

Hãng: Viet Jet Air
Ngày đi: 30/04/23
Giờ đi: 10:30
Chuyến bay: VJ505
Sân bay Nội Bài
Ngày về: 03/05/23
Giờ về: 15:00
Chuyến bay: VJ520
Sân bay Đà Nẵng
3.590.000đ4.589.999đGiá 1 vé

Đặt vé

Tuyến: Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội

Hãng: Viet Jet Air
Ngày đi: 02/04/23
Giờ đi: 7:45
Chuyến bay: VJ453
Sân bay Nội Bài
Ngày về: 05/04/23
Giờ về: 13:15
Chuyến bay: VJ456
Sân bay Phú Quốc
3.390.000đ3.471.000đGiá 1 vé

Đặt vé