Thang Máy Cầu Kính

Sapa
chỉ từ 300.000đ/vé

Thang Máy Cầu Kính


Người lớn

300.000đ/ VÉ


Trẻ em

100.000đ/ VÉ


Trẻ nhỏ

9.889đ/ VÉ


Người cao tuổi

111.119đ/ VÉ