Đi thuyền sông Venice

Phú Quốc
chỉ từ 190.000đ/vé

Lưu ý

  • Người lớn: Cao từ 140cm 
  • Trẻ em: Cao từ 100cm đến dưới 140cm
  • Người cao tuổi: Khách hàng trên 60 tuổi
  • Đối với trẻ em dưới 1mdưới 1 tuổi: Miễn phí

Người lớn

190.000đ/ VÉ


Trẻ em

150.000đ/ VÉ


Người cao tuổi

150.000đ/ VÉ