BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 09 : Vĩnh Tường – Quang Hà – Phúc Yên

Chiều đi:UBND xã Kim Xá- phường Hùng Vương thị xã Phúc Yên

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút