BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 08 : Vũ Di – KCN Bá Thiện – ĐHSP II - Thanh Tước

Chiều đi:Vũ Di – Thanh Tước – Bến xe Phúc Yên – Xuân Hòa SP2 – KCN Bá Thiện

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút