BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 07 : Vĩnh Yên – Tam Đảo

Chiều đi:Bến xe mới Vĩnh Yên - Dốc Láp - Hợp Châu - Hồ sơn - Tam Quan - Đại Đình - Tây Thiên

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút