BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 06 : Vĩnh Yên – Tam Dương – Lập Thạch

Chiều đi:Bến xe mới Vĩnh Yên - Ngã 3 Tam Dương - Thanh Vân - Đạo Tú - Thị trấn Hợp Hòa - Bồ lý - Cầu Trang

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:60 phút