BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 05 : Vĩnh Yên – Yên Lạc – Vĩnh Thịnh

Chiều đi:Bến xe mới Vĩnh Yên - Ngã tư Quán Tiên - Đồng Cương - Minh Tân - Thị trấn Yên Lạc - Dốc Lũng Hạ - Liên Châu- Đại Tự - Xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) - Xã Tứ Trưng (Vĩnh Tường) - Ngã Tư Vũ Di - Bến phà Vĩnh Thịnh.

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút