BUÝT Vĩnh Phúc - Tuyến buýt 04 : Vĩnh Yên – Vĩnh Tường

Chiều đi:Bến xe mới Vĩnh Yên - Cây xăng Hợp Thịnh - Nhà máy gạch Đoàn Kết - Tề Lỗ - Vũ Di - Thị trấn Vĩnh Tường – TTGDTX Huyện Vĩnh Tường-Thượng - Tân Cương - Cao Đại

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:50 phút