BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 19 : Nhà khách 25B – Cảng HK Thọ Xuân

Chiều đi:Nhà khách 25B – Bưu điện tỉnh – Chợ Tây Thành – Chợ Phú Thọ, huyện ủy Đông Sơn – B ệnh viện Đông Sơn – Ngã ba Sân bay – Cảng hàng không Thọ Xuân

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút