BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 17 : Đại học CNTPHCM - Hợp Lý

Chiều đi:Đại học CNTPHCM TP Thanh Hóa – Cầu Thiều – Giắt – Sim-Hợp Lý

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút