BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 11 : Bến xe phía Nam - Đa Lộc

Chiều đi:Bến xe phía Nam - Ga Nghĩa Trang - TT.Hậu Lộc - Ngư Lộc - Đa Lộc

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:100 phút