BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 10 : Chợ Vườn Hoa - Lam Kinh

Chiều đi:Chợ Vườn Hoa - BĐ tỉnh - Nguyễn Trãi- Rừng Thông - Dân Lực - Neo - TT.Thọ Xuân - Mục Sơn - Lam Kinh

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:120 phút