BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 01 : Ga Thanh Hóa – Cảng Hới

Chiều đi:Ga Thanh Hóa -Bưu điện tỉnh – Môi – Sầm Sơn – Cảng Hới

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút