BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 02B : Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Yên Lãng (Đại Từ)

Chiều đi:Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Quốc lộ 3 - Đường tránh Thành phố Thái Nguyên - Tân Long (Thành phố Thái Nguyên)- Yên Lãng (Đại Từ)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút