CÁC TUYẾN BUÝT Phú Thọ

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Bạch Hạc - Đền Hùng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: BigC Việt Trì - KCN Thụy Vân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: BigC Việt Trì – Bến xe Phú Thọ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Bồ Sao – Bến xe Thanh Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Bến Gót – Thanh Thủy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 19
Tên tuyến: Bến Gót – Chi Đám
Chuyến sớm nhất: 05:00:00