BUÝT Ninh Bình - Tuyến buýt 04 : TP Ninh Bình – Yên Mô – Lai Thành

Chiều đi:Bến xe Ninh Bình – QL1 – Ngã ba Bình Sơn – ĐT480 – Ngã ba Lai Thành

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút