BUÝT Ninh Bình - Tuyến buýt 02 : Ninh Bình – Lai Thành

Chiều đi:Bến xe Ninh Bình - QL10 - Khu vực ngã ba Lai Thành

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút