BUÝT Nghệ An - Tuyến buýt 08 : Vinh - TT Đô Lương

Chiều đi:Bệnh viện Đa khoa Nghệ An - Đại lộ Lênin - Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết Xuân - ĐHSP Kỹ thuật 3 - Phong Định Cảng - Đại học Vinh - chợ Vinh - Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo - Ga Vinh - Phan Bội Châu - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi - Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 534 (Thị trấn Quán Hành - Nghi Kiều) - Thị trấn Đô Lương (ĐH2 cầu Khuôn) - Đại Sơn - ĐH16 (Tràng Minh) - ĐH15 (Yên Sơn - Đà Sơn) - Quốc lộ 15 - Thị trấn Đô Lương

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút