BUÝT Nghệ An - Tuyến buýt 05 : Cầu Bùng - Yên Thành

Chiều đi:Ngô Thị Nhậm - Bệnh Viện TP. Vinh - Khách Sạn Hữu Nghị - Trường CĐ Giao thông Miền trung - Cây xăng Nghi Long- Chi nhánh điện Diễn Châu - Ngã ba Cầu Bùng - Chợ chiều - Ngã tư Hợp Thành - UBTT Yên thành - Chợ Gám - Nam Thành

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:50 phút