CÁC TUYẾN BUÝT Hồ Chí Minh

Số hiệu tuyến: 71
Tên tuyến: Bến xe An Sương-Phật Cô Đơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 72
Tên tuyến: Công viên 23/9-Hiệp Phước
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 73
Tên tuyến: Chợ Bình Chánh-KCN Lê Minh Xuân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 74
Tên tuyến: Bến xe An Sương-Bến xe Củ Chi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 75
Tên tuyến: Sài Gòn-Cần Giờ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 76
Tên tuyến: Long Phước-Suối Tiên - Đền Vua Hùng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 77
Tên tuyến: Đồng Hòa-Cần Thạnh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 78
Tên tuyến: Thới An-Hóc Môn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 79
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-Đền Bến Dược
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 81
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Lê Minh Xuân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 83
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-Cầu Thầy Cai
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 84
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Tân Túc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 85
Tên tuyến: Bến xe An Sương-KCN Nhị Xuân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 86
Tên tuyến: Bến Thành-Đại học Tôn Đức Thắng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 87
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-An Nhơn Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 88
Tên tuyến: Bến Thành-Chợ Long Phước
Chuyến sớm nhất: 05:00:00