CÁC TUYẾN BUÝT Hồ Chí Minh

Số hiệu tuyến: 11
Tên tuyến: Bến Thành-Đầm Sen
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 110
Tên tuyến: Phú Xuân-Hiệp Phước
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 12
Tên tuyến: Bến Thành-Thác Giang Điền
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 122
Tên tuyến: Bến xe An Sương-Tân Quy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 123
Tên tuyến: Phú Mỹ Hưng (khi H)-Quận 1
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 124
Tên tuyến: Phú Mỹ Hưng (khu S)-Quận 1
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 126
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-Bình Mỹ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 13
Tên tuyến: Công viên 23/9-Bến xe Củ Chi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 139
Tên tuyến: Bến xe Miền Tây-Khu tái định cư Phú Mỹ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 14
Tên tuyến: Bến xe Miền Đông-3/2 - Bến xe Miền Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 140
Tên tuyến: Công viên 23/9-Phạm Thế Hiển - Ba Tơ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 141
Tên tuyến: KDL BCR-Long Trường - KCX Linh Trung 2
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 144
Tên tuyến: Bến xe Miền Tây-Chợ Lớn - CV Đầm Sen - CX Nhiêu Lộc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 145
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Chợ Hiệp Thành
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 146
Tên tuyến: Bến xe Miền Đông-Chợ Hiệp Thành
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 148
Tên tuyến: Bến xe Miền Tây-Gò Vấp
Chuyến sớm nhất: 05:00:00