BUÝT Hồ Chí Minh - Tuyến buýt 107 : Bến xe Củ Chi-Bố Heo

Chiều đi:Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 7 - Hươmh lộ 2 - Bố Heo.

Chiều về:Ngược lại.

Thông tin thêm:

Số chuyến: 64 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 30 phút

Thời gian hoạt động:    

Bến xe Củ Chi: 05h00 - 19h00    

Bố Heo:  05h00 - 18h20

Thời gian giãn cách: 20-30 phút/chuyến 

Loại xe: 40 chỗ

Đơn vị đảm nhận:

- HTX Vận tải 19/5, ĐT: : 37.130.711