CÁC TUYẾN BUÝT Hồ Chí Minh

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Bến Thành-Bến xe Chợ Lớn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Bến Thành-Bến xe Miền Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Bến Thành-Thạnh Lộc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Bến Thành-Cộng Hòa - Bến xe An Sương
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Biên Hòa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Đại học Nông Lâm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Gò Vấp
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: Bến xe Quận 8-Đại học Quốc gia
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Bình Chánh - Hưng Long
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 10
Tên tuyến: Đại học Quốc gia-Bến xe Miền Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 100
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-Cầu Tân Thái
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 101
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Bến Phú Định
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 102
Tên tuyến: Bến Thành-Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 103
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn-Bến xe Ngã 4 Ga
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 104
Tên tuyến: Bến xe An Sương-Đại học Nông Lâm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 107
Tên tuyến: Bến xe Củ Chi-Bố Heo
Chuyến sớm nhất: 05:00:00