BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 12 : Buýt nhanh nội đô

Chiều đi:Ngã 5 Cát Bi - Trần Phú - Nguyễn Đức Cảnh - Cầu Quay - Trại Chuối - Bến xe Thượng Lý - Ngã 3 Sở Dầu.

Chiều về:Ngã 3 Sở Dầu - Bến xe Thượng Lý - Trại Chuối - Cầu Quay - Chợ Sắt - Nhà hát lớn - Ngã 5 Cát Bi.

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút