BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 09 : Đình Vũ - Kiến Thụy

Chiều đi:Đình Vũ - Cảng Chùa Vẽ - Lê Thánh Tông - Cầu Tre 2 - Lê Lai - Ngã 5 Lạc viên-Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự - Bến xe Cầu Rào - Ngã 3 Ninh Hải-Chợ Huơng - Ngã 3 Đa Phúc - Ngã 4 Kiến Thuỵ - Thị Trấn Núi Đối - Ngã 3 Núi Chè- Ngã 3 Đại Hà

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút