BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 06 : Đình Vũ - Ngã 5 Kiến An

Chiều đi:Đình Vũ - Cảng Chùa Vẽ - Đuờng bao Lê Thánh Tông - Cảng Hải Phòng - Bưu điện TP - Cầu Lạc Long - Cầu Xi măng - Sở Dầu - Quán Toan - KCN NOMURA - Ngã 4 Long Thành - Thị Trấn Rế - Cầu Treo Phan Đăng Lưu - Trường ĐHHP - Ngã 5 Kiến An

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút