BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 05 : Đình Vũ - Bến Khuể

Chiều đi:Đình Vũ - Đuờng bao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu vượt Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Cầu Niệm – Trường Chinh - Quán Trữ - Lê Duẩn - Quân khu 3 - Chợ Bến Phà - Trần Thành Ngọ - Ngã 5 Kiến An - Cầu Nguyệt - Ngã 3 Quán Chủng - Bến Khuể

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút