BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 03-3 : Bưu điện thành phố - Đồ Sơn

Chiều đi:Bưu điện thành phố - Hoàng Văn Thụ - Nhà hát Lớn - Cầu đất - Ngã 4 Thành đội - Lạch Tray - Cầu Rào - Phạm Văn Đồng - Khu 3 Đồ Sơn

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút