BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 03-2 : Khách sạn Dầu Khí – Đồ Sơn

Chiều đi:Khách sạn Dầu khí - Ngã 5 Lạc viên - Ngã 6 Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ - Nhà hát Lớn - Cầu đất - Ngã 4 Thành đội - Lạch Tray - Cầu Rào - Phạm Văn Đồng - Khu 3 Đồ Sơn

Chiều về:Khu 3 Đồ Sơn - Phạm Văn Đồng - Cầu rào - Lạch tray - Ngã 4 Thành đội - Tô Hiệu – Mê Linh - Quang Trung - Nhà hát Lớn - Trần Hưng Đạo - Ngã 4 Vuờn hoa Kim Đồng – Điện Biên Phủ - Ngã 6 Điện Biên Phủ - Ngã 5 Lạc viên – Khách sạn Dầu khí

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút