BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 03 : Cây xăng Quang Trung - Tiên Lãng

Chiều đi:Cây xăng Quang Trung - Tiên Lãng

Chiều về:Tiên lãng - Cây xăng Quang Trung

Chuyến đầu:06h00

Chuyến cuối:18h00

Tần xuất:60 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút