BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 02 : Bến Bính - Kiến An - Chợ Kênh (An Lão)

Chiều đi:Bến Bính - Buu Điện TP - Tam Hoàn - Vuờn Hoa Lê Chân - Ngã 3 Cát Cụt - Nguyễn Đức Cảnh - Đập Tam Kỳ - Ngã 4 An Duơng - Bến Niệm Nghĩa - Ngã 3 Quán Trữ - Trần Nhân Tông - Buu Điện - Nam Sơn - Ngã 5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Ngã 4 Cống Đôi - Cống Truờng Sơn (An Lão) - Ngã 3 An Tràng - Ngã 3 Luơng Khánh Thiện - Doanh Trại Quân Đội Xuân Sơn - Chùa Liễu Luận - T.Trấn An Lão - Cống Quốc Tuấn - Ngã 4 Quang Thanh - BĐ Chợ Kênh - Ngã 3 giao đuờng vào phà Tiên Cựu cũ.

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:04h00

Chuyến cuối:18h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút