BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 01 : Bến xe Cầu Rào - Khu công nghiệp NOMURA - Dụ Nghĩa

Chiều đi:Bến xe Cầu Rào - Lạch Tray - Tô Hiệu - Tôn Đức Thắng - Đuờng 5 mới - Ga Dụ Nghĩa

Chiều về:Ga Dụ Nghĩa - KCN NOMURA - Đuờng 5 mới - Tôn Đức Thắng - An Duơng - Tô Hiệu - Ngã 4 Thành Đội - Lạch Tray - Bến xe Cầu Rào

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:15-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:60 phút