BUÝT Hải Dương - Tuyến buýt 218 : Sao Đỏ - Bắc Ninh

Chiều đi:Bến xe Sao Đỏ - Quốc lộ 18 - TP Bắc Ninh - Bến xe Bắc Ninh

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:90 phút