BUÝT Hải Dương - Tuyến buýt 206 : BX Hải Dương - BX Hưng Yên

Chiều đi:Bến xe Hải Dương – Các Đường

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:150 phút