CÁC TUYẾN BUÝT Hà Nội

Số hiệu tuyến: 52B
Tên tuyến: CV Thống Nhất - Đặng Xá
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 53
Tên tuyến: Hoàng Quốc Việt - Đông Anh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 54
Tên tuyến: Long Biên - Bắc Ninh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 55
Tên tuyến: BX Lương Yên - Cầu Giấy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 56A
Tên tuyến: Nam Thăng Long - Núi Đôi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 56B
Tên tuyến: Nam Thăng Long - Xuân Giang (Sóc Sơn)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 58
Tên tuyến: Yên Phụ - Thanh Tước (Mê Linh)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 59
Tên tuyến: Đông Anh - ĐH Nông Nghiệp I
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 60
Tên tuyến: Công Viên Nghĩa Đô - BX Nước Ngầm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 61
Tên tuyến: Vân Hà (Đông Anh) - Mê Linh (BV Đa Khoa)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 62
Tên tuyến: BX Yên Nghĩa - BX Thường Tín
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 63
Tên tuyến: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh Mê Linh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 71
Tên tuyến: BX Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long - BX Sơn Tây
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 73
Tên tuyến: BX Mỹ Đình - Chùa Thầy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 79
Tên tuyến: BX Sơn Tây- Đá Chông
Chuyến sớm nhất: 05:00:00