CÁC TUYẾN BUÝT Hà Nội

Số hiệu tuyến: 39
Tên tuyến: Công viên Nghĩa Đô - Tứ Hiệp ( BV Nội Tiết TW)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 40A
Tên tuyến: CV Thống Nhất - Như Quỳnh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 40B
Tên tuyến: Công viên Thống Nhất - Văn Lâm (Hưng Yên)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 41
Tên tuyến: Nghi Tàm – BX Giáp Bát
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 42
Tên tuyến: Kim Ngưu - Đức Giang
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 43
Tên tuyến: Ga Hà Nội – TT Đông Anh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 44
Tên tuyến: Trần Khánh Dư – BX Mỹ Đình
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 45
Tên tuyến: Trần Khánh Dư – Đông Ngạc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 46
Tên tuyến: BX Mỹ Đình – Khu di tích Cổ Loa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 47A
Tên tuyến: Long Biên - Chợ gốm Bát Tràng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 47B
Tên tuyến: Long Biên - Kim Lan
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 48
Tên tuyến: Trần Khánh Dư – Vạn Phúc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 49
Tên tuyến: Trần Khánh Dư - KĐT Mỹ Đình II
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 50
Tên tuyến: Long Biên - SVĐ Quốc Gia
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 51
Tên tuyến: Trần Khánh Dư - CV Cầu Giấy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 52A
Tên tuyến: CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00