CÁC TUYẾN BUÝT Hà Nội

Số hiệu tuyến: 23
Tên tuyến: Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ (tuyến vòng kín)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 24
Tên tuyến: BX Lương Yên - BĐX Cầu Giấy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 25
Tên tuyến: Nam Thăng Long - BX Giáp Bát
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 26
Tên tuyến: Mai Động - SVĐ Quốc Gia
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 27
Tên tuyến: BX Yên Nghĩa - Nam Thăng Long
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 28
Tên tuyến: Bến xe Giáp Bát - Ðông Ngạc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 29
Tên tuyến: BX Giáp Bát - Tân Lập
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 30
Tên tuyến: Mai Động - BX Mỹ Đình
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 31
Tên tuyến: Bách Khoa - Đại Học Mỏ (Chèm)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 32
Tên tuyến: BX Giáp Bát - Nhổn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 33
Tên tuyến: BX Mỹ Đình - Xuân Đỉnh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 34
Tên tuyến: BX Mỹ Đình - BX Gia Lâm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 35
Tên tuyến: Trần Khánh Dư - Mê Linh (BV Đa khoa Mê Linh)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 36
Tên tuyến: Yên Phụ - KĐT Linh Đàm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 37
Tên tuyến: BX Giáp Bát - Chương Mỹ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 38
Tên tuyến: Nam Thăng Long - Mai Động
Chuyến sớm nhất: 05:00:00