BUÝT Hà Nội - Tuyến buýt 57 : KĐT Mỹ Đình II - KCN Phú Nghĩa

Chiều đi:Khu đô thị Mỹ Đình II - Hồ Tùng Mậu - Diễn - Nhổn - Đường 70 (Tây Mỗ, Đại Mỗ) - Vạn Phúc(Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Ba La(Hà Đông) - Quốc lộ 6(Hà Đông) - Bến xe Yên Nghĩa - Chúc Sơn(Chương Mỹ) - KCN Phú Nghĩa(Chương Mỹ)

Chiều về:KCN Phú Nghĩa(Chương Mỹ) - Chúc Sơn(Chương Mỹ)- Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6(Hà Đông) - Ba La(Hà Đông) - Trần Phú(Hà Đông) - Vạn Phúc(Hà Đông) - Đường 70 (Tây Mỗ, Đại Mỗ) - Nhổn - Diễn - Hồ Tùng Mậu - Khu đô thị Mỹ Đình II

Chuyến đầu:04h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút