BUÝT Hà Nội - Tuyến buýt 205 : BX Lương Yên - Hưng Yên

Chiều đi:Bến xe Nước Ngầm – Pháp Vân – Nguyễn Tam Trinh – Minh Khai – Nguyễn Khoái – Trần Quang Khải – Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Như Quỳnh – Quốc Lộ 5(Hưng Yên) – Phố Nối(Hưng Yên) – Đường 39(Hưng Yên) – Tân Lập(Hưng Yên) – Trung Hưng(Hưng Yên) – Bô Thời(Hưng Yên) – Bờ Hồ Bán Nguyệt(Hưng Yên) – Bến xe Hưng Yên(Hưng Yên).

Chiều về:Bến xe Hưng Yên(Hưng Yên) – Bờ Hồ Bán Nguyệt(Hưng Yên) – Bô Thời(Hưng Yên) – Trung Hưng(Hưng Yên) – Tân Lập(Hưng Yên) – Đường 39(Hưng Yên) – Phố Nối(Hưng Yên) – Quốc Lộ 5(Hưng Yên) – Như Quỳnh – Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương – Trần Quang Khải – Nguyễn Khoái – Minh Khai – Nguyễn Tam Trinh – Pháp Vân – Bến xe Nước Ngầm.

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút