BUÝT Hà Nội - Tuyến buýt 204 : Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh)

Chiều đi:Bến xe Lương Yên - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 5(Gia Lâm) - Ngã 4 Phú Thị - Phố Sủi - Keo(Gia Lâm) - Kim Sơn - Chùa Keo(Bắc Ninh) - Phố Toàn Thắng(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Đức Hiệp(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Xuân Lâm(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Hà Mãn(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Chùa Dâu(Bắc Ninh) - Thanh Hoài (Thanh Khương,Bắc Ninh) - Tám Á(Gia Đông,Bắc Ninh) - Phố Khám(Gia Đông,Bắc Ninh) - Thị trấn Hồ(Thuận Thành,Bắc Ninh)

Chiều về:Thị trấn Hồ(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Phố Khám(Gia Đông,Bắc Ninh) - Tam Á(Gia Đông,Bắc Ninh) - Thanh Hoài(Thanh Khương,Bắc Ninh) - Chùa Dâu(Bắc Ninh) - Hà Mãn(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Xuân Lâm(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Đức Hiệp(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Phố Toàn Thắng(Thuận Thành,Bắc Ninh) - Chùa Keo(Bắc Ninh) - Kim Sơn - Keo(Gia Lâm) - Phố Sủi - Ngã 4 Phú Thị - Quốc Lộ 5(Gia Lâm) - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Bến xe Lương Yên.

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:20h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút