BUÝT Hà Nội - Tuyến buýt 12 : CV Nghĩa Đô - Đại Áng

Chiều đi:Công viên Nghĩa Đô - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn - Trần Điền - Định Công - Đại Kim - Nguyễn Cảnh Dị - Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm - Hoàng Liệt - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1(Thanh Trì) - Cầu Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Đại Áng

Chiều về:Đại Áng - Xã Ngọc Hồi - Cầu Ngọc Hồi - Quốc lộ 1(Thanh Trì) - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Hoàng Liệt - Linh Đàm - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Cảnh Dị - Đại Kim - Định Công - Trần Điền - Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Công viên Nghĩa Đô

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút