BUÝT Hà Nội - Tuyến buýt 06 : BX Giáp Bát - Cầu Giẽ

Chiều đi:Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Liên Ninh - Quán Gánh - Thường Tín - Tía - Đỗ Xá - Nghệ - Phú Xuyên - Guột - Cầu Giẽ

Chiều về:Cầu Giẽ - Guột - Phú Xuyên - Nghệ - Đỗ Xá - Tía - Thường Tín - Quán Gánh - Liên Ninh - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:20h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút