BUÝT Đà Nẵng - Tuyến buýt 09 : Thọ Quang – Đại Chánh

Chiều đi:Nguyễn Phan Vinh (Chợ Mai) – Bùi Quốc Hưng – Vân Đồn – Nguyễn Trung Trực – Ngô Quyền – Cầu Rồng – Bạch Đằng – Lê Văn Duyệt (Trung tâm hành chính thành phố) – Trần Phú – Lê Duẩn – Điện Biên Phủ - Trường Chinh – Quốc lộ 1A – Cầu Đỏ - ĐT 605 – ĐT 609 – Ngã tư Thị trấn Ái Nghĩa – Cầu Quảng Huế - Đại Chánh (Huyện Đại Lộc – Quảng Nam).

Chiều về:Đại Chánh – Cầu Quảng Huế - Ngã tư Thị trấn Ái Nghĩa – ĐT 609 – ĐT 605 – Cầu Đỏ - Quốc lộ 1A – Trường Chinh – Điện Biên Phủ - Lê Duẩn – Bạch Đằng – Lê Văn Duyệt – Trần Phú – Cầu Rồng – Ngô Quyền – Nguyễn Trung Trực – Vân Đồn – Bùi Quốc Hưng – Nguyễn Phan Vinh.

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:80 phút