BUÝT Bắc Ninh - Tuyến buýt 68 : Đền Đô - Chợ Chì

Chiều đi:Đền Đô - Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn - thị trấn Lim - Cổng Ô - Bệnh viện Quân y 110 - Kim Chân - Chợ Nội Doi - Phố Mới - Chợ Chì (huyện Quế Võ).

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút