BUÝT Bắc Ninh - Tuyến buýt 18 : Đền Đô - Bút Tháp

Chiều đi:Đền Đô -Phật tích - Cầu Hồ - Phố Dâu- Bút Tháp

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút