BUÝT Bắc Ninh - Tuyến buýt 08 : Bắc Ninh - Kênh Vàng

Chiều đi:Bắc Ninh - Kênh Vàng

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút