BUÝT Bắc Ninh - Tuyến buýt 02 : Bắc Ninh - Sao Đỏ

Chiều đi:Bắc Ninh - Phố Mới - Phả Lại- Sao Đỏ

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút