BUÝT Bắc Ninh - Tuyến buýt 01 : Bắc Ninh - Lương Tài

Chiều đi:Bắc Ninh -Cầu Hồ- Lương Tài

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút